• Tính từ

  Dưới
  Etages inférieurs
  tầng dưới
  Mâchoire inférieure
  hàm dưới
  Thấp, kém, thấp kém, bậc thấp
  Rang inférieur
  cấp thấp
  Il ne lui est inférieur en rien
  nó không kém anh ta chút nào cả
  Végétaux inférieurs
  thực vật bậc thấp
  Nhỏ hơn
  Nombre inférieur à 10
  số nhỏ hơn 10

  Danh từ

  Kẻ dưới, người cấp dưới

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X