• Phó từ

  Ngắn gọn
  Exposer succinctement
  trình bày ngắn gọn
  Phản nghĩa Longuement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X