• Ngoại động từ

  Bày; trưng bày
  Exposer des marchandises
  bày hàng
  Exposer des tableaux
  trưng bày tranh
  Trình bày, thuyết trình
  Exposer un système
  trình bày một hệ thống
  Phơi ra
  Exposer au soleil
  phơi ra nắng
  Hướng về
  Maison exposée à l'est
  nhà hướng về phương đông
  Dấn vào, đặt vào
  Exposer quelqu'un à un danger
  dấn ai vào chỗ nguy hiểm
  exposer un nouveau-né
  vứt bỏ đứa trẻ sơ sinh
  Phản nghĩa Abriter. Cacher, dissimuler. Taire. Détourner, enlever. Couvrir, protéger; défendre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X