• Tính từ

  Có thể bỏ, có thể bãi, có thể bãi bỏ, có thể hủy bỏ
  Détail supprimable
  chi tiết có thể bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X