• Tính từ

  Đáng ngờ, khả nghi
  Attitude suspecte
  thái độ đáng ngờ
  Individu suspect
  người khả nghi
  Bị nghi là
  Suspect de partialité
  bị nghi là thiên vị

  Danh từ giống đực

  Kẻ khả nghi; kẻ bị tình nghi
  Deux suspects ont été arrêtés
  hai kẻ khả nghi đã bị bắt
  Phản nghĩa Certain, s‰r.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X