• Danh từ

  (sử học) tôn chủ, bá chủ
  Le suzerain et ses vassaux
  bá chủ và các chư hầu

  Tính từ

  Xem ( danh từ giống đực)
  Droit suzerain
  quyền bá chủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X