• Tính từ

  Tượng trưng, biểu tượng
  Geste symbolique
  cử chỉ tượng trưng
  Salaire symbolique
  số lượng tượng trưng (ít ỏi)
  Danh từ giống cái
  Ký hiệu học
  Hệ ký hiệu
  (tôn giáo) tín điều học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X