• Tính từ

  Kìm thần kinh giao cảm
  Substance sympathicolytique
  chất kìm thần kinh gioa cảm
  Danh từ giống đực
  Chất kìm thần kinh giao cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X