• Tính từ

  (giải phẫu) xem synovie
  Bourse synoviale
  túi hoạt dịch
  Franges synoviales
  diềm hoạt dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X