• Tính từ

  Bằng kính viễn vọng
  Observations télescopiques
  quan sát bằng kính viễn vọng
  Chỉ thấy được bằng kính viễn vọng
  Planète télescopique
  hành tinh chỉ thấy được bằng kính viễn vọng
  (theo kiểu) ống lồng
  Canne à pêche télescopique
  cần câu ống lồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X