• Danh từ giống cái

  (từ cũ, nghĩa từ cũ, nghĩa cũ) bản ghi nhạc
  donner de la tablature à [[quelquun]]
  (từ cũ, nghĩa từ cũ, nghĩa cũ) gây khó khăn rắc rối cho ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X