• Ngoại động từ

  Cho, biếu, tặng
  Donner un cadeau
  tặng một món quà
  Donner un soufflet
  cho một cái tát
  Donner un exemple
  cho một ví dụ
  Donner un problème à résoudre
  cho một bài toán để giải
  Cấp, cung cấp
  Donner des nouvelles
  cung cấp tin tức
  Sản xuất
  Champ qui ne donne rien
  cánh đồng chẳng sản xuất được gì
  Đưa ra
  Donne ta main
  đưa bàn tay của anh ra
  Giao cho
  Donner une villa à garder
  giao một biệt thự cho giữ
  Gả
  Donner sa fille à quelqu'un
  gả con gái cho ai
  Bảo đảm là, cho là
  Donner pour bon
  cho là tốt
  Để, dùng, hy sinh
  Donner son temps à
  để thì giờ làm...
  Donner ses loisirs à
  dùng thì giờ rỗi mà..
  Donner sa vie
  hy sinh cuộc đời
  Gây, khiến
  Donner de l'inquiétude à
  gây lo lắng cho
  Tỏ ra
  Donner un signe
  tỏ ra một dấu hiệu
  Cho xuất bản; diễn, biểu diễn
  Donner un roman
  cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết
  On donne ce soir Le Bourgeois Gentilhomme
  tối nay diễn " Trưởng giả học làm sang"
  Tố giác ra
  Donner un complice
  tố giác ra một kẻ đồng phạm
  (không dịch)
  Donner des conseils
  khuyên răn
  Donner l'assaut
  tấn công
  Donner sa signature
  donner du monseigneur à quelqu'un
  tâng bốc ai
  donner libre cours à cours
  cours
  donner le bras à quelqu'un bras
  bras
  donner le jour à
  đẻ ra, sinh (con) ra
  donner lieu à
  sinh ra, gây ra
  donner prise à prise
  prise
  donner sa fille en mariage
  gả con gái
  donner sa parole
  hứa
  donner un coup de main
  giúp đỡ
  en donner à quelqu'un pour son argent
  bao nhiêu tiền bấy nhiêu hàng; cố gắng bao nhiêu được đền bù bấy nhiêu
  il est donné de
  có dịp
  Il nous est donné souvent de voyager
  �� ta thường có dịp đi du lịch
  le donner en dix le donner en cent le donner en mille
  đố đoán được đấy
  ne pas donner un sou de
  không thiết, không thèm

  Nội động từ

  Sản xuất nhiều, được mùa
  Le riz donnera beaucoup cette année
  năm nay lúa sẽ được mùa
  (đánh bài) (đánh cờ) chia bài
  Hướng về, nhìn ra
  La chambre donne sur le jardin
  phòng nhìn ra vườn
  Đụng, chạm
  Donner de la tête contre un mur
  đụng đầu vào tường
  Tấn công
  Cavalerie prête à donner
  kỵ binh sẵn sàng tấn công
  Mắc, sa vào
  Donner dans un piège
  mắc bẫy
  Donner dans le luxe
  sa vào sự xa xỉ
  Thổi vào, chiếu vào
  Vent qui donne dans la voile
  gió thổi vào cánh buồm
  Soleil donnant à plomb
  mặt trời chiếu thẳng đứng
  donner à la côte
  (hàng hải) mắc cạn
  donner de la bande
  (hàng hải) nghiêng về một bên (tàu)
  donner de la tête
  húc đầu vào (động vật)
  donner sur les nerfs nerf
  nerf
  donner sur un danger
  lao vào chỗ nguy hiểm
  ne plus savoir donner de la tête
  không biết xoay xở thế nào
  Phản nghĩa Demander, réclamer, revendiquer. Accepter, recevoir. Avoir, conserver, garder. Dénier, enlever, ôter, ravir, retirer, soustraire, spolier. Voler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X