• Tính từ

  Húc vào xe khác
  Train tamponneur
  xe lửa húc vào xe lửa khác
  autos tamponneuses
  trò xe ô tô húc nhau (ở các hội chợ phiên)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X