• Tính từ

  (thuộc) đất
  Secousse tellurique
  động đất
  Eaux telluriques
  nước dưới đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X