• Danh từ giống cái

  Nhiệt độ
  Température d'ébullition
  nhiệt độ sôi
  Température ambiante
  nhiệt độ môi trường xung quanh
  Prendre sa température
  lấy nhiệt độ (cơ thể)
  Sự sốt
  Avoir de la température
  sốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X