• Danh từ giống đực

  Sự đào đắp đất
  Travaux de terrassement
  công việc đào đắp đất
  Đất đào đắp
  Les terrassements d'une voie ferrée
  đất đào đắp làm đường xe lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X