• Danh từ giống cái

  Kết cấu
  Texture de sol
  kết cấu của đất
  Texture d'un roman
  kết cấu của một cuốn tiểu thuyết
  (từ cũ, nghĩa cũ) cách dệt, kiểu dệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X