• Danh từ giống đực

  Rôman
  Langues romanes
  các ngôn ngữ rôman
  Style roman
  (kiến trúc) kiểu rôman
  (ngôn ngữ học) tiếng rôman
  (kiến trúc) kiểu rôman
  Tiểu thuyết, truyện dài
  Roman historique
  tiểu thuyết lịch sử
  Cela a tout l'air d'un roman
  (nghĩa bóng) việc đó có vẻ đặc tiểu thuyết
  Đồng âm Romand.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X