• Tính từ

  Thực thụ
  Professeur titulaire
  giáo sư thực thụ
  (tôn giáo) được lấy tên
  Patron titulaire d'une église
  vị thánh được một nhà thờ lấy tên
  (tôn giáo) như in partibus
  Có (về mặt pháp lý), được quyền
  Les personnes titulaires du permis de conduite
  những người có bằng lái xe
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) có phẩm tước
  Danh từ
  Người thực thụ
  (tôn giáo) thánh được một nhà thờ lấy tên
  Người có, người được quyền
  Phản nghĩa Auxiliaire; adjoint, suppléant, surnuméraire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X