• Danh từ giống cái

  Ngữ điệu, đoản ngữ
  Tournure d'une phrase
  ngữ điệu của một câu
  Une tournure précieuse
  một đoản ngữ cầu kỳ
  Tình huống
  La tournure des événements
  tình huống thời sự
  (kỹ thuật) phoi tiện
  (từ cũ, nghĩa cũ) dáng, tư thế
  Tournure nonchalante
  dáng uể oải
  (sử học) cái độn mông (của phụ nữ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X