• Phó từ

  Rất, lắm, hết sức
  Très clair
  rất rõ
  Très bien
  tốt lắm
  Trait.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X