• Danh từ giống cái

  Truyền thống
  Les traditions du peuple
  những truyền thống của nhân dân
  Truyền thuyết
  La tradition populaire
  truyền thuyết dân gian
  (luật học; pháp lý) sự trao tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X