• Danh từ giống đực

  Dân tộc
  Peuple nomade
  dân tộc du cư
  Nhân dân; dân chúng, quần chúng
  Servir le peuple
  phục vụ nhân dân
  Enfant du peuple
  con em nhân dân
  Bình dân
  Le peuple et la noblesse
  bình dân và quí tộc
  (văn học) đám
  Peuple [[dimportuns]]
  đám người quấy rầy
  le peuple de Dieu
  người Do Thái

  Tính từ ( không đổi)

  Bình dân
  Des manières tout à fait peuple
  những cử chỉ hết sức bình dân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X