• Ngoại động từ

  Hà hiếp, áp chế; hành hạ
  Roi qui tyrannisait ses sujets
  tên vua áp chế thần dân
  Tyranniser ses enfants
  hành hạ con cái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X