• Danh từ giống cái

  (thực vật học) thực bì
  Végétation des hautes montagnes
  thực bì núi cao
  (y học) sùi
  Végétations adénoïdes
  sùi vòm họng, VA
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự sinh trưởng phát triển (của cây cối)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X