• Tính từ

  (thuộc) thú y
  Médecine vétérinaire
  thú y
  Docteur vétérinaire
  bác sí thú y

  Danh từ

  Thú y sĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X