• Tính từ

  Phệ bụng
  Un colonialiste ventripotent
  một tên thực dân phệ bụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X