• Tính từ

  (có) dạng bột cơm
  Tumeur verruqueuse
  u dạng hột cơm
  Đầy hột cơm
  Mains verruqueuses
  tay đầy hột cơm
  (sinh vật học, sinh lý học) đầy nốt sùi, sần sùi
  Coquille verruqueuse
  vỏ sần sùi
  Tige verruqueuse
  thân sần sùi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X