• Danh từ giống cái

  Thân
  Tige du cocotier
  thân cây dừa
  Tige [[dune]] colonne
  thân cột
  Ống
  Tige de plume
  ống lông chim
  Tige de botte
  ống giàu ủng
  Que, cọc
  Une tige de fer
  một que sắt
  Tige de selle
  cọc yên (xe đạp)
  (nghĩa bóng, từ cũ, nghĩa cũ) tổ tiên, thủy tổ
  Il était la tige [[dune]] nombreuse famille
  ông ấy là thủy tổ một dòng học đông
  les vieilles tiges
  (thân mật) những phi công đầu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X