• Tính từ

  (văn học) giỏi
  Versé dans les mathématiques
  giỏi toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X