• Giới từ

  (chỉ địa điểm, thời gian, tình thế) trong
  Être dans la chambre
  ở trong phòng
  Entrer dans la maison
  vào trong nhà
  Dans les siècles passés
  trong những thế kỷ trước
  Il reviendra dans trois jours
  nó sẽ trở lại trong ba ngày nữa
  Dans le ciel
  ở trên trời
  Jeter dans le feu
  ném vào trong lửa
  Être dans la misère
  ở trong hoàn cảnh nghèo khổ
  (chỉ cách thức) với, vì, theo
  (thân mật) độ, chừng
  Đồng âm Dam, dent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X