• Tính từ

  Nhu nhược
  Nature veule
  bản chất nhu nhược

  Phản nghĩa Energique, ferme.

  Yếu ớt
  Plante veule
  cây yếu ớt
  Tơi xốp quá (đất)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X