• Danh từ giống cái

  Cảnh ở góa (đàn bà)
  Délai de viduité
  thời gian ở góa (trước khi được tái giá)
  Cảnh cô đơn
  Viduité d'une vie
  cảnh cô đơn của một cuộc sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X