• Danh từ giống cái

  (động vật học) rắn vipe
  (nghĩa bóng) người độc ác
  langue de vipère
  xem langue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X