• Danh từ giống cái

  Lưỡi
  Muqueuse de la langue
  màng nhầy lưỡi
  Langue de serpent
  lưỡi rắn
  Langue fumée
  món lưỡi hun khói
  Ngôn ngữ, tiếng nói, tiếng
  Langue maternelle
  tiếng mẹ đẻ
  Langue vivante
  sinh ngữ
  avaler sa langue
  lặng thinh
  avoir la langue bien pendue
  nói hoạt bát, nói trôi chảy
  avoir la langue liée
  bị buộc không được nói (điều gì)
  avoir la langue trop longue
  không giữ được bí mật
  avoir le don des langues
  có khiếu học ngoại ngữ
  avoir un mot sur la langue
  quên bẵng một tiếng định nói
  coup de langue
  lời nói xấu, lời vu khống
  délier la langue à quelqu'un délier
  délier
  dénouer la langue dénouer
  dénouer
  donner sa langue aux chats chat
  chat
  être ma†tre de sa langue
  thận trọng lời nói
  jeter sa langue aux chiens chien
  chien
  la langue lui a fourché fourcher
  fourcher
  langue de terre
  doi đất
  langue dorée
  người nói khéo
  langue verte
  tiếng lóng
  mauvaise langue langue de vipère
  người hay nói xấu
  prendre langue avec quelqu'un
  tiếp xúc với ai
  se mordre la langue
  sắp nói hớ thì ngừng lại; hối vì đã nói ra
  tirer la langue à quelqu'un
  thè lưỡi trêu chọc ai
  tirer la langue d'un pied de long
  túng thiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X