• Tính từ

  Có độc tính
  Microbe très virulent
  vi trùng có độc tính cao
  Ác liệt; cay độc
  Satire virulente
  bài châm biếm cay độc
  (từ cũ, nghĩa cũ) chứa virut, do virut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X