• Tính từ

  Sống
  Fonctions vitales
  chức năng sống
  Trọng yếu, cốt tử
  Problème vital
  vấn đề cốt tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X