• Danh từ giống đực

  Sự vận tải bằng xe xúc vật kéo
  Frais de voiturage
  tiền chi phí vận tải bằng xe súc vật kéo
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự vận tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X