• Tính từ

  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) có thể mất trộm, có thể mất cắp
  Choses volables
  vật có thể mất trộm
  Dễ bị mất trộm, dễ bị mất cắp
  Personne volable
  người dễ bị mất cắp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X