• Tính từ

  Dễ bay hơi
  Huile volatile
  dầu dễ bay hơi
  alcali volatil
  amoniac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X