• Phó từ

  Sẵn lòng, vui lòng
  Je le ferai volontiers
  tôi vui lòng làm việc đó
  Dễ dàng
  Il croyait volontiers aux divinités
  nó dễ dàng tin vào thần thánh
  Phản nghĩa à contrecoeur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X