• Tính từ ( số nhiều vos)

  Của anh, của chị, của ông, của bà...; của các anh, của các chị, của các ông, của các bà...
  Votre père
  cha anh, cha chị
  Votre patrie
  tổ quốc của các anh
  Vos enfants
  các con anh, các con của chị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X