• Danh từ giống đực

  Cha, bố
  Le père, la mère et leurs enfants
  cha mẹ và con
  Les pères jésuites
  các cha dòng Trên
  ông tổ
  Corneille, le père de la tragédie française Coóc-nây
  ông tổ của nền bi kịch Pháp
  (thân mật) lão
  Père jean
  lão Giăng
  (số nhiều) ông cha, tổ tiên
  Du temps de nos pères
  thời ông cha của chúng ta
  coup du père François
  cái đánh vào gáy
  de père en fils
  cha truyền con nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X