• Tính từ

  Đòi hỏi
  Les formalités voulues par la loi
  những thủ tục do luật đòi hỏi
  Cố ý
  Répétition voulue
  sự lặp lại cố ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X