• [ しゅっか ]

  n

  sự đưa hàng/sự giao hàng ra chợ/sự đưa hàng ra thị trường/giao hàng/xuất hàng
  出荷先 : Địa chỉ giao đến
  出荷地 Địa điểm giao hàng đến
  出荷日程 : Lịch xuất hàng/kế hoạch xuất hàng
  出荷日程を変更する : Thay đổi lịch xuất hàng.
  全国各地へ出荷する : Giao hàng trên khắp các địa phương trong cả nước.

  Kinh tế

  [ しゅっか ]

  Xuất kho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X