• Thông dụng

  Danh từ

  Affinity
  ái lực của muối với nước
  affinity of salt for water

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  affinity
  affinity (A)
  avidity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X