• Thông dụng

  Danh từ

  Property; belongings; given kind of food
  bảo vệ của công
  to protect public property

  Trạng ngữ

  Of; belong to; from
  ta bạn của tôi
  A girl friend of mine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X