• Thông dụng

  Scold loudy and peristingly.
  Đừng èo èo mãi thế
  Don't keep scolding loudly and peristingly like that.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X