• Thông dụng

  Danh từ.

  Brain.
  nghĩ nát óc
  to puzzle one's brains.
  Spirit; mind.
  óc minh mẫn
  to have a clear mind.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X