• Thông dụng

  Động từ

  To be
  ai hỏi bảo tôi đi vắng
  if there is anyone asking for me, tell him I am not at home
  hội nghìn năm một
  there is such an opportunity once in a thousand years; once in a lifetime
  chúng tôi chỉ ba người tất cả
  there are only three of us in all
  màu xanh
  leaves are green
  tuổi
  to be advanced in years
  To have, to own
  người cày ruộng
  the tillet owns his own land
  công dân quyền bầu cử ứng cử
  citizens have the right to vote and to stand for election
  nhà
  a "have" family
  sách ba chương
  the book has three chapters
  gan nói lên sự thật
  to have enough courage to tell the truth
  một nền nghệ thuật truyền thống lâu đời
  an art having an age-old tradition
  hai con
  to have two children
  nhau
  to have one another (as allies, friends...)
  chí thì nên nên
  nên
  da thịt
  to put on flesh (nói về người vốn gầy gò)
  tật giật mình
  A guilty conscience needs no accuser; Truest jets sound worst in guilty ears

  Phó từ ( affirmative particle)

  Tình hình có khác the situation is different
  tôi gặp anh ta
  I did meet him
  ngày mai thư viện mở cửa
  tomorrow, the library will be open
  chăng chỉ anhta biết
  if anyone knows, it's him
  xa không
  quite far, isn't it ?
  ăn nhai nói nghĩ
  do chew when eating, do think when speaking

  Từ đệm ( emphatic particle)

  Nó chỉ ăn có một bát cơm he ate only one bowl of rice
  đông đến vài trăm người
  there was a crowd of at least some hundreds of people
  anh đi thì tôi chờ
  if you want to come, I'll wait for you
  chớ nói dối
  don't ever lie
  anh đừng nghĩ như thế
  do not think like that
  tôi biết đâu việc ấy
  I don't know anything at all about that

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X